Zorgnetwerk op maat

Hart voor de mens
midden in de maatschappij

Zorgnetwerk Op Maat

staat voor zorg op maat zo dicht mogelijk bij de cliënt en in de maatschappij.

Zorgnetwerk Op Maat (ZOM) is een kleinschalige coöperatie van zelfstandig werkende zorgprofessionals, die kortdurende en langdurende zorg en ondersteuning biedt aan een brede groep mensen die op de een of andere manier kwetsbaar zijn in de maatschappij. 

‘Zorg Op Maat’ betekent zo dicht mogelijk bij de cliënt en in de maatschappij. De cliënten wonen gewoon in een wijk, in een eigen (gehuurde) woning en doen dagbesteding op plekken die de maatschappij biedt. Wij streven naar een zo goed mogelijke gezondheid. Activering, participatie, maximalisering van zorglevering, lokaal georganiseerd en nabij de cliënt zijn daarbij voor ons kernbegrippen. ZOM is verweven met de omgeving waarin zij zorg levert, lokaal en betrokken. Mede hierdoor kan de continuïteit gegarandeerd worden en is er sprake van 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers

 

1. Inleiding

De organisatie is eind 2013 opgericht als netwerkorganisatie en eind 2014 over gegaan in een coöperatie om daarmee te voldoen aan de eisen vanuit gemeentes in de veranderende zorg. Op dit moment bestaat het team uit ruim 15 zorgverleners die allen middels een modelovereenkomst (DBA) aan de coöperatie verbonden zijn. Het team heeft uiteenlopende achtergronden (WO, HBO, MBO) , werkervaring en aandachtsgebieden. ZOM heeft sinds medio 2014 een WTZi-erkenning, is ISO 9001 gecertificeerd en maakt gebruik van NEDAP-ONS de cliënt-administratie AVG-Proof is. Mede hierdoor voldoet de coöperatie aan alle bij de zorg behorende wet- en regelgeving.

2. Missie en Visie

Zorgnetwerk Op Maat is een kleinschalige coöperatie van zelfstandig werkende zorgprofessionals die kort- en langdurende zorg en ondersteuning biedt aan een brede groep mensen die op de een of andere manier kwetsbaar zijn in de maatschappij. Wij zijn van mening dat ieder mens, ongeacht zijn of haar beperking of aandoening, tot groei komt in een positief, accepterende en vooral normale omgeving met ‘Zorg Op Maat’.

‘Zorg Op Maat’ betekent voor ons zo dicht mogelijk bij de cliënt en in de maatschappij. Cliënten van ZOM  wonen ‘gewoon’ in een wijk in een eigen gehuurde woning en doen dagbesteding op plekken die de maatschappij reeds biedt. Wij streven naar activering en participatie, maximalisering van zorglevering, lokaal georganiseerd en nabij de cliënt. ZOM is verweven met de omgeving waarin de zorg wordt geleverd, lokaal en betrokken. Mede hierdoor kan de continuïteit gegarandeerd worden en is er sprake van 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers

Door (indien nodig) intensieve dagelijkse individuele begeleiding te verzorgen blijkt het mogelijk om zelfs cliënten met een zware indicatie zelfstandig te laten wonen (middels VPT) en middels dagbesteding mee te laten doen in de maatschappij. We merken dat door de intensieve begeleiding cliënten het maximale uit zichzelf halen en dat mede door het zelfstandig wonen en de flexibele (in plaats en tijd) begeleiding er contact ontstaat met buurtgenoten. Ook de nabije leefruimte wordt (her-)ontdekt. De cliënt is hierdoor onderdeel van de maatschappij.

De dagbesteding die ZOM verzorgt vindt plaats midden in de maatschappij. Door de manier van organiseren van de zorg en de organisatiestructuur is het ook mogelijk om mensen middels meedoeplekken te laten participeren, waardoor een integratie van doelgroepen ontstaat en de werkplek een afspiegeling wordt van de maatschappij. Er is sprake van een win-win-win situatie; winst voor de cliënt, winst voor de maatschappij en winst voor de zorgverlener. De laatste winst blijkt onder meer uit een zeer laag ziekteverzuim dat al jaren lager is dan 2%.

3. Doelgroepen

ZOM is er in principe voor iedereen die zo gewoon mogelijk wil leven, maar dat (tijdelijk) niet kan, zonder directe uitsluitingsgronden. We bieden zorg variërend van 1 tot 40 uur per week, afhankelijk van de noodzaak/vraag en wens van de cliënt. De basis van zorg is een houding van ‘zorg hebben om’, die van de zorggever aandachtige betrokkenheid vraagt voor de echte noden en behoeften van de mensen om hem heen. Het tweede facet van de zorgrelatie is het ‘zorg dragen voor’. Hier gaat het om het nemen van de verantwoordelijkheid om iets te doen aan de gesignaleerde behoefte

ZOM heeft de deskundigheid om de volgende doelgroepen te begeleiden middels volledig pakket thuis en/of enkel een van de producten (zoals begeleiding individueel, begeleiding groep, vervoer, persoonlijke verzorging, huishoudelijke ondersteuning):

 • mensen met een somatische aandoening of beperking 
 • mensen met een psychogeristrische aandoeling of beperking 
 • mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap.
 • 4. Zorgnetwerk Op Maat levert kwaliteit

  Kwaliteit van zorg staat bij ZOM altijd voorop. Goede zorg- en dienstverlening draait voor ons om bijdragen aan de ontwikkeling van de mensen die wij ondersteunen. Centraal hierbij staan de eigen regie en ‘het beste uit jezelf’. Wij gaan een betekenisvolle verbinding aan met iedereen die van ons zorg- of ondersteuning ontvangt. Wij werken regelarm en zorgen dat onze interne processen en bedrijfsvoering op orde zijn.

  Voor Zorgnetwerk Op Maat is kwaliteit:

  • Een zo goed mogelijke match tussen zorgverlener, cliënt en/of zorgvraag;
  • Het streven naar het overbodig worden van de zorgverlener(s);
  • Cliënten zo zelfstandig mogelijk laten worden;
  • Het luisteren naar de cliënt en wat deze nodig heeft.

  Borgen van kwaliteit van zorg

  Borgen van kwaliteit van zorg is iets waar we als organisatie continue mee bezig zijn. Dat begint meteen al bij de eerste kennismaking als we bekijken hoe we iemand het beste kunnen helpen. Om het “hoe” goed in te kunnen vullen worden de volgende instrumenten ingezet:

  1. De interne procedures en richtlijnen van ZOM;
  2. Zorgplannen die passend zijn bij de zorgvraag en aansluiten bij de eisen van de financiers;
  3. Het scoren van zorgplannen door de persoonlijk begeleider;
  4. Het passend opgeleid zijn van de zorgverlener;
  5. Het bij elke cliënt betrokken zijn van een gedragswetenschapper;
  6. Het op regelmatige basis rapporteren;
  7. Intervisie / supervisie tussen betrokken zorgverleners;
  8. Inzetten van indien nodig het Multi Disciplinair Overleg (MDO);
  9. Samenwerking met andere partijen;
  10. Afstemming met de indicatiesteller zodat er een passende indicatie is;

   

  5. Waarin is ZOM onderscheidend?

  ZOM is onderscheidend in de manier waarop de organisatie in staat is een match te maken tussen cliënt en zorgverlener. Uit ervaring is gebleken dat wanneer het klikt tussen cliënt en zorgverlener dit direct leidt tot een verbeterd welzijn van de cliënt en actievere houding en gedrag waardoor diens zelfstandigheid en zelfredzaamheid groter wordt.
  ZOM draagt hieraan bij door de persoonlijke intake van de cliënt door de gedragswetenschapper / psycholoog. Deze kijkt of ZOM kan bieden wat de cliënt nodig heeft en matcht de cliënt met minimaal twee zorgverleners opdat de continuïteit ook bij ziekte, en vakantie is geborgd. Daarnaast kan er tussen beide zorgverleners sprake zijn van professionele intervisie; zij houden elkaar scherp. Na de match onderhoudt de gedragswetenschapper de relatie met de cliënt en vindt met regelmaat intervisie met de zorgverleners plaats. Zo blijft de match goed en de geleverde zorg passend en van het juiste niveau. Mocht er onverhoopt geen passende match meer gemaakt kunnen worden dan zoeken we, in overleg met cliënt en betrokkenen ook buiten ZOM naar een passende oplossing.
  Doordat ZOM voor iedereen open staat komen cliënten met diverse zorgzwaarte ook met elkaar in contact. Deze mengeling zorgt voor een normalisatie van de omgeving waarbij het meedraaien in de maatschappij (dagbesteding) de kers op de taart is.

  6. Ervaring (domein, overeenkomsten)

  Zorgnetwerk Op Maat heeft sinds de oprichting in 2014 contracten voor de levering van Zorg in Natura  (ZIN) met alle omliggende gemeente en regio's waaronder  Zutphen, Lochem, Apeldoorn en Twente. ZOM heeft in al deze gebieden overeenkomsten voor levering van zorg in de volgende domeinen: JW, WMO (alle producten, individueel, dagbesteding, respijtzorg, logeeropvang, huishoudelijke ondersteuning/regie op, persoonlijke verzorging), participatie (en ZVW/WLZ middels PGB).

  Het team zorgverleners heeft een diverse achtergrond (diploma’s en ervaring) in de genoemde domeinen. Doordat de zorgverleners met veel verschillende cliënten werken en gemiddeld lang aan ZOM verbonden zijn is er een goed beeld van de individuele kwaliteiten van de zorgverlener. Hierdoor is het mogelijk om gegeven de zorgvraag de best mogelijke match te maken.

  7. Collega's

  Zorgnetwerk Op Maat is een coöperatie van ZZP'ers en/of kleine ondernemers. Alle zorgverleners en ondersteunende dienstverleners zijn middels de modelovereenkomst wet DBA aan de coöperatie verbonden. Er is dus expliciet geen sprake van onderaannemerschap.
  In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een andere organisatie een deel van de hulpverlening  verzorgt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan specialistische slechtzienden zorg door Bartiméus. Deze organisaties hebben zelf vaak ook een overeenkomst met het zorgkantoor waardoor ze rechtstreeks kunnen factureren en er geen sprake is van onderaannemerschap.

  Zorgnetwerk op Maat is opgericht door 2 personen die beiden WO geschoold (psychologie, bedrijfskunde) zijn. Een van de oprichters is aangesteld als bestuurder en is tevens gedragswetenschapper. Het team van ZOM bestaat op grotendeels uit HBO’ers en een aantal MBO’ers.

  Afhankelijk van de groei van het cliëntenaantal en de daaraan gekoppelde zorgvraag wordt gekeken of uitbreiding van het team noodzakelijk is.

  8. Financieel

  De organisatorische opzet van ZOM biedt de mogelijkheid om flexibel en tegen lage kosten te opereren. ZOM bezit geen vastgoed (zoals kantoor, woningen en dagbestedingsruimte), heeft geen vreemd vermogen, een minimale overhead en langdurige contractuele financiële verplichtingen worden zo veel mogelijk voorkomen. (Zie voor extra informatie de aangeleverde (en bij de Kvk geponeerde) jaarrekening).

  Doordat de aan ZOM verbonden zorgverleners over een zeer breed assortiment aan vaardigheden beschikken hoeven geen extra kosten te worden gemaakt voor bijvoorbeeld inhuur van (psycho)diagnostiek of gedragswetenschap, begeleiding naar werk. Ten minste 80% van het beschikbare budget komt direct ten goede aan de (zorgverlening) aan de cliënt. De resterende 20% wordt indirect besteed. Hierbij moet gedacht worden aan: administratie-, accountants-, certificeringskosten maar ook aan gemeenschappelijke activiteiten als jaarafsluiting, zomer bbq, et cetera. 

  ZOM streeft als coöperatie naar een gezonde professionele bedrijfsvoering. Dit betekent dat ZOM streeft naar een financiële buffer die groot genoeg is om tegenslagen op te vangen en investeringen in de eigen zorgverlening (professionalisering (opleiding/training), faciliteiten, etcetera) mogelijk te maken.

  Zorgnetwerk op Maat

  Postadres
  Buitenkamp 29
  7214 BH Epse
  T 06 12425385
  E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  KvK 62146556

  zorgnetwerk op maat ons zorgnetwerk op maat erkend leerbedrijf  
  klachtenportaal zorg zorgnetwerk op maat wgv zorg en welzijn klein wtzi erkend

  Volg ons

  Natuurlijk kun je ons ook volgen op social media.

  facebookinstagramtwitterlinkedin

  © 2021 Zorgnetwerk Op Maat

  Privacyverklaring  |  Disclaimer  |  Cookie beleid 

   

  Een website van Netnog websites