Zorgnetwerk op maat

Hart voor de mens
midden in de maatschappij

Zorgnetwerk Op Maat

staat voor zorg op maat zo dicht mogelijk bij de cliënt en in de maatschappij.

Zorgnetwerk Op Maat (ZOM) is een kleinschalige coöperatie van zelfstandig werkende zorgprofessionals, die kortdurende en langdurende zorg en ondersteuning biedt aan een brede groep mensen die op de een of andere manier kwetsbaar zijn in de maatschappij. 

‘Zorg Op Maat’ betekent zo dicht mogelijk bij de cliënt en in de maatschappij. De cliënten wonen gewoon in een wijk, in een eigen (gehuurde) woning en doen dagbesteding op plekken die de maatschappij biedt. Wij streven naar een zo best mogelijke gezondheid. Activering, participatie, maximalisering van zorglevering, lokaal georganiseerd en nabij de client zijn daarbij voor ons kernwoorden. ZOM is verweven met de omgeving waarin zij zorg levert, lokaal en betrokken. Mede hierdoor kan de continuïteit gegarandeerd worden en is er sprake van 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers

 

1. Inleiding

De organisatie is eind 2013 opgericht als netwerkorganisatie en eind 2014 over gegaan in een coöperatie om daarmee te voldoen aan de eisen vanuit gemeentes in de veranderende zorg. Op dit moment bestaat het team uit ruim 20 zorgverleners die allen middels een modelovereenkomst (DBA) aan de coöperatie verbonden zijn. Het team heeft uiteenlopende achtergronden (WO, HBO, MBO) en werkervaring en aandachtsgebieden. ZOM heeft sinds medio 2014 een WTZi-erkenning, is ISO 9001 gecertificeerd en maakt gebruik van NEDAP-ONS zodat haar client-administratie AVG-Proof is. Mede hierdoor voldoet de coöperatie aan alle bij de zorg behorende wet- en regelgeving.

2. Missie en Visie

Zorgnetwerk Op Maat is een kleinschalige coöperatie van zelfstandig werkende zorgprofessionals die kort- en langdurende zorg en ondersteuning biedt aan een brede groep mensen die op de een of andere manier kwetsbaar zijn in de maatschappij. Wij zijn van mening dat ieder mens, ongeacht zijn of haar beperking of aandoening, tot groei komt in een positief, accepterende en vooral normale omgeving met ‘Zorg Op Maat’.

‘Zorg Op Maat’ betekent voor ons zo dicht mogelijk bij de cliënt en in de maatschappij. Cliënten ZOM wonen ‘gewoon’ in een wijk in een eigen gehuurde woning en doen dagbesteding op plekken die de maatschappij reeds biedt. Wij streven naar activering en participatie, maximalisering van zorglevering, lokaal georganiseerd en nabij de client. ZOM is verweven met de omgeving waarin zij zorg levert, lokaal en betrokken. Mede hierdoor kan de continuïteit gegarandeerd worden en is er sprake van 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid van medewerkers

Door (indien nodig) intensieve dagelijkse individuele begeleiding te verzorgen blijkt het mogelijk om zelfs cliënten met een zware indicatie zelfstandig te laten wonen (middels VPT) en middels dagbesteding mee te laten doen in de maatschappij. We merken dat door de intensieve begeleiding cliënten het maximale uit zichzelf halen en dat mede door het zelfstandig wonen en de flexibele (in plaats en tijd) begeleiding er contact ontstaat met buurtgenoten. Ook de nabije leefruimte wordt ontdekt. De client is hierdoor onderdeel van de maatschappij.

De dagbesteding die ZOM verzorgt vindt plaats midden in de maatschappij. Door de manier van organiseren van de zorg en de organisatiestructuur is het ook mogelijk om mensen middels meedoeplekken te laten participeren, waardoor een integratie van doelgroepen ontstaat en de werkplek een afspiegeling wordt van de maatschappij. Er is sprake van een win-win-win situatie; Win voor de client, Win voor de maatschappij en Win voor de zorgverlener. De laatste Win blijkt onder meer uit een zeer laag ziekteverzuim dat al jaren minder is dan 2%.

3. Doelgroepen

ZOM is er in principe voor iedereen die zo gewoon mogelijk wil leven, zonder directe uitsluitingsgronden. We bieden zorg variërend van 1 tot 40 uur per week, afhankelijk van de noodzaak/vraag en wens van de cliënt. De basis van zorg is een houding van ‘zorg hebben om’, die van de zorggever aandachtige betrokkenheid vraagt voor de echte noden en behoeften van de mensen om hem heen. Het tweede facet van de zorgrelatie is het ‘zorg dragen voor’. Hier gaat het om het nemen van de verantwoordelijkheid om iets te doen aan de gesignaleerde behoefte

ZOM heeft de deskundigheid om de volgende doelgroepen te begeleiden middels volledig pakket thuis en/of enkel een van de producten (begeleiding individueel, begeleiding groep, vervoer, persoonlijke verzorging, huishoudelijke ondersteuning enz), mensen met:
- een somatische aandoeding of beperking
- psychogeristrische aandoeling of beperking
- verstandelijke handicap
- lichamelijke handicap
- zintuigelijke handicap
- visuele handicap

4. Waarin is ZOM onderscheidend

ZOM is onderscheidend in de manier waarop zij in staat is een match te maken tussen client en zorgverlener. Uit ervaring is gebleken dat wanneer het klikt is tussen client en zorgverlener dit direct leidt tot een verbeterd welzijn van de client en actievere houding en gedrag waardoor de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de client groter wordt.
ZOM bereikt dit door persoonlijke intake van de client door de gedragswetenschapper / psycholoog. Deze kijkt of ZOM kan bieden wat de client nodig heeft en matcht de client met minimaal twee zorgverleners zodat de continuïteit ook bij ziekte, vakantie, voorkomen blinde vlek ed is geborgd. Na de match onderhoudt de gedragswetenschapper de relatie met de client en vind met regelmaat intervisie met de zorgverleners plaats. Zo blijft de match goed en de geleverde zorg passend en van het juiste niveau. Mocht er onverhoopt geen passende match meer gemaakt kunnen worden dan zoeken we, in overleg met client en betrokkenen ook buiten ZOM naar een passende oplossing.
Doordat ZOM voor iedereen open staat komen cliënten met diverse zorgzwaarte ook met elkaar in contact. Deze mengeling zorgt voor een normalisatie van de omgeving waarbij het meedraaien in de maatschappij (dagbesteding) de kers op de taart is.

5. Ervaring (domein, overeenkomsten)

Zorgnetwerk Op Maat heeft sinds haar oprichting in 2014 contracten voor de levering van Zorg in Natura  (ZIN) met alle omliggende gemeente waaronder Deventer, Zutphen, Lochem, Apeldoorn en Twente. ZOM heeft in al deze gemeenten overeenkomsten voor levering van zorg in de volgende domeinen: JW, WMO (alle producten, individueel, dagbesteding, respijtzorg, logeeropvang, huishoudelijke ondersteuning/regie op, persoonlijke verzorging), participatie (en ZVW/WLZ middels PGB).

Het team zorgverleners heeft een diverse achtergrond (diploma’s en ervaring) in de genoemde domeinen. Doordat de zorgverleners met veel verschillende cliënten werken en gemiddeld lang aan ZOM verbonden zijn is er een goed beeld van de individuele kwaliteiten van de zorgverlener. Hierdoor is het mogelijk om gegeven de zorgvraag de best mogelijke match te maken.

6. Collega's

Zorgnetwerk Op Maat is een coöperatie van ZZP-ers en/of kleine ondernemers. Alle zorgverleners en ondersteunende dienstverleners zijn middels de modelovereenkomst wet DBA aan de coöperatie verbonden. Er is dus expliciet geen sprake van onderaannemerschap.
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een andere organisatie een deel van de zorgverlening doet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan specialistische slechtzienden zorg door Bartimeus. Echter, deze organisaties hebben zelf vaak ook een overeenkomst met het zorgkantoor waardoor ze voor die paar uur rechtstreeks kunnen factureren en er geen sprake is van onderaannemerschap.

Zorgnetwerk op Maat is opgericht door 2 personen die beiden WO geschoold (psychologie, bedrijfskunde) zijn. Een van de oprichters is aangesteld als bestuurder en is tevens gedragswetenschapper. Het team van ZOM bestaat op grotendeels uit HBO’ers en een aantal MBO’ers.

Afhankelijk van de groei van het cliëntenaantal en de daaraan gekoppelde zorgvraag wordt gekeken of uitbreiding van het team noodzakelijk is.

7. Financieel

De organisatorische opzet van ZOM biedt de mogelijkheid om flexibel en tegen lage kosten te opereren. ZOM bezit geen vastgoed (zoals kantoor, woningen en dagbestedingsruimte), heeft geen vreemd vermogen, een minimale overhead en langdurige contractuele financiële verplichtingen worden zo veel mogelijk voorkomen. (Zie voor extra informatie de aangeleverde (en bij de Kvk geponeerde) jaarrekening).

Doordat de aan ZOM verbonden zorgverleners over een zeer brede range van vaardigheden beschikken hoeven geen extra kosten te worden gemaakt voor bijvoorbeeld inhuur van (psycho)diagnostiek of gedragswetenschap, begeleiding naar werk et cetera. Ten minste 80% van het beschikbare budget komt direct ten goede aan de (zorgverlening) van de cliënt. De resterende 20% wordt indirect besteed. Hierbij moet gedacht worden aan: administratie-, accountants-, certificeringskosten maar ook aan gemeenschappelijke activiteiten als jaarafsluiting, zomer bbq, et cetera. De uren zorg waar iemand recht op heeft, worden geboden. Het kleine deel overhead wat er wel is, gaat niet ten koste van het aantal uren zorg dat geleverd wordt maar in de vergoeding die aan de medewerker voor geleverde diensten wordt uitgekeerd.

ZOM streeft als coöperatie naar een gezonde professionele bedrijfsvoering. Dit betekend dat ZOM streeft naar een financiële buffer die groot genoeg is om tegenslagen op te vangen en investeringen in de eigen zorgverlening (professionalisering (opleiding/training), faciliteiten, etcetera) mogelijk te maken.

Zorgnetwerk op Maat

Postadres
Buitenkamp 29
7214 BH Epse
T 06 82000548
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK 62146556

zorgnetwerk op maat ons zorgnetwerkopmaat certificering ISO 9001 2015 zorgnetwerk op maat erkend leerbedrijf

zorgnetwerk op maat wgv zorg en welzijn

klachtenportaal zorg wtzi erkend

Volg ons

Natuurlijk kun je ons ook volgen op social media.

facebookinstagramtwitterlinkedin

© 2019 Zorgnetwerk Op Maat

Privacyverklaring  |  Disclaimer  |  Cookie beleid  |  Mijn ZOM

 

Een website van Netnog websites